Runa Gustafsson

Runa Gustafsson porträttÅrtionden av studier och professionellt arbete som rör relationen mellan kropp och psyke (body/mind) är en grund för min utveckling och mitt arbete.

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Detta i kombination med en internationell examen i österländsk och västerländsk psykologi och filosofi samt studier och kliniska erfarenheter i andra utbildningar och metoder är en naturlig grund i mitt arbete.

Studier

Det var efter en längre tids meditation i Asien jag intresserade mig för likheter och olikheter mellan österländsk och västerländsk psykologi och filosofi. Jag kom att fördjupa mig i detta och tog en Masters examen i East-West Psychology vid California Institute of Integral Studies i San Francisco, USA med särskild inriktning på studier kring olika medvetandetillstånd, meditation, kroppsinriktad psykologi och psykoterapi, existentiell och buddhistisk psykologi och psykoterapi, integral psykologi och filosofi. Samtidigt genomförde jag en privat utbildning i kroppsinriktad psykoterapi (särskilt Wilhelm Reich teori och praktik) i Berkeley, Kalifornien, USA.

Jag har därefter fortsatt med vidareutbildning i kroppsinriktad psykoterapi, med bland annat fördjupning i trauma psykologi och terapi, t ex i ”Somatic Experiencing” med Peter Levine.

Studier och utövning i satipathana meditation (mindfulness- och insiktsmeditation/vipassana) sedan 1982 har utvecklat och influerat mig i min professionella utveckling. Jag har erfarenhet av längre intensiva tysta meditationsretreater i Asien, USA och Europa.

Klinisk verksamhet

Tidigare har jag som klinisk psykolog i offentlig vård verkat inom psykiatri, och somatisk sjukvård med människor i alla åldrar, med fokus på psykosomatik, habilitering, rehabilitering, familjeterapi, traumapsykologi och terapi, utbildning och handledning. Jag har specialistkompetens i hörselrelaterade problem, som hörselskada, dövhet, tinnitus, yrsel, ljudkänslighet.

Jag har föreläst i olika ämnesområden i olika sammanhang och vid förfrågan erbjuder jag också föreläsningar. Jag arbetar även med handledning/konsultation inom både offentligt och privat arbetsliv.

Förutom psykoterapi arbetar jag även med rolfing®, en kroppsterapimetod. För mer information, se www.runarolfing.se

Jag arbetar på flera språk: Svenska, engelska, teckenspråk.