Mindfulness

Konsultation i mindfulness

För förkovran och fördjupning i mindfulness meditation erbjuder jag individuell och individanpassad vägledning. Denna kan ske i kombination med någon form av samtal, konsultation eller handledning

Mina kunskaper och erfarenheter i mindfulness meditation grundar sig på över flera decenniers studier och utövning med längre intensiva tysta meditationsretreater. Min Mastersexamen med fördjupande studier kring likheter och olikheter mellan västerländsk och österländsk psykologi och olika psykologiska och filosofiska perspektiv på medvetandets utveckling har även influerat min kunskapsutveckling i meditation.

Vid förfrågan kan vägledning i mindfulness meditation även ges i grupp.

Jag uppmärksammar även kroppens sittposition vid meditation, särskilt hur man balanserat kan sitta på vanlig sitthöjd (stol/pall) och på ett sätt som främjar avslappnad hållning i meditativt tillstånd.