Föreläsningar

Vid förfrågan kan jag föreläsa och anpassa föredraget efter uppdragsgivarens önskemål.

Ämnen jag föreläst om har berört rolfing, rolfing och psykoterapi, beröringens psykologi, relationer till vår egen kropp, den kommunikativa dansen, att leva med sårbarhet till exempel vid hörselhandikapp, meditation och dess möjligheter till koncentration och insikter om vårt medvetande.