Vad kan jag få hjälp med

Människor som kommer till min mottagning kan ha olika frågor som de söker svar på, eller söker hjälp med att bearbeta. Man kan känna sig osäker och inte veta riktigt vad man söker för. Kanske upplever man bara ett behov eller en önskan om en förändring i sitt liv.

Exempel på frågor man söker hjälp för

Människor som söker hjälp kan bära olika frågor och tankar inom sig. Exempel kan vara:

Inre tankar och känslor

Jag borde vara lycklig, varför är jag inte det? Jag känner mig nedstämd och orkar inte tänka klart. Jag mår dåligt, känner ångest, panik, obehag och oro. Jag vill känna mig trygg i mig själv, få bättre självkänsla.

Varför upprepar sig ett mönster i mitt liv? Jag vill bli fri från tankar och smärtsamma känslor som plågar mig. Jag kan ha svårt att hantera mitt humör. Jag känner ingenting.

Jag vill förändra mina psykiska mönster. Jag vill förstå mig själv bättre och vilka resurser jag har. Jag vet inte vad mitt problem är men någonting är det.

Andras avund är ett problem. Jag brottas med att jag känner att jag inte lever upp till min potential.

Jag känner mig som levande död. Jag har svårt att säga vad jag tycker och känner. Jag behöver en förändring men vet inte vad eller hur. Min skam plågar mig.

Trauma, kris

En händelse i mitt liv plågar mig fortfarande. Hjälp jag är i kris. Jag tror jag är i en slags livskris. Jag behöver hjälp och råd inför ett viktigt beslut. Jag kan inte acceptera mitt handikapp.

Symptom – kropp och psyke

Jag har sömnsvårigheter och ofta ont i kroppen. Jag är spänd i kroppen och har svårt att slappna av. Min andning är spänd, och jag känner mig hämmad. Jag är utmattad. Jag tror jag har psykosomatiska besvär.

Jag har mardrömmar. Min ljudkänslighet stoppar mig i mitt liv. Min yrsel skrämmer mig.

Jag har svårt att sätta gränser. Jag känner mig stressad. Jag måste vara igång hela tiden. Jag har problem med missbruk. Jag är beroende av sociala medier och det känns tomt när jag inte är uppkopplad.

Jag är rädd för att misslyckas. Det låser sig när jag ska prestera. Jag känner mig splittrad.

Utveckling – kropp och psyke

Jag vill bli mer levande i min kropp, och känna vad som händer i min kropp.
Jag vill uppleva tydligare vad min kropp förnimmer. Jag tycker inte om min kropp. Jag vill kunna tycka om min kropp och om mig själv.

Relationer – kropp och psyke

Jag har konflikter med min familj som plågar mig. Hur ska jag förhålla mig i denna situation? Hur kan jag stödja min familj?

Jag känner mig ofta missförstådd. Andra accepterar mig inte. Jag har svårt att ta plats och kommunicera med andra människor. Hur kan jag leva med mitt handikapp?

Jag känner ingen sexuell lust. Jag har svårt att uppleva sexuell njutning. Jag är olycklig i förhållandet. Mitt starka bekräftelsebehov är ett problem. Jag är osäker i min sexuella identitet. Jag tröttnar lätt i en ny relation.

Min partner och jag hamnar ofta i konflikt med varandra. Jag vill kanske skilja mig. Min partner vill separera. Förändringen i vår relation påverkar vårt samliv.

Jag har svårt att få kontakt med andra. Jag vågar inte lita på någon, jag tror inte att någon vill ha mig.

Sorg, förlust

Jag har förlorat en nära anhörig/vän och är förtvivlad i min saknad och sorg.
Jag har svårt att leva med min sjukdom. Jag känner en diffus sorg, och vet inte varför.

Existentiellt utforskande

Vem är jag? Vad är meningen i mitt liv och vad vill jag med mitt liv? Jag vill kunna utvecklas. Hur kan jag vara till nytta för andra?

Jag vill förstå min livsutveckling. Jag är rädd för att åldras.

Kan mindfulness meditation vara en hjälp för mig i mitt liv? Hur kan jag förstå en upplevelse jag haft i min meditation?

Allmänt

Alla funderingar, tankar och upplevelser ovan är exempel på frågeställningar som kan förekomma.

En vanlig grundkänsla är en upplevelse av nedstämdhet och obehag. Att man lider av något, och söker förstå varför. Eller känner en önskan att bli fri från det som plågar en.

Det kan vara en upplevelse, eller en inre eller yttre konflikt, som varat en tid – ibland en lång tid – men också något som dykt upp nu, att man befinner sig i en kris, och känner sig förtvivlad.

Man kan behöva snabb hjälp för att bearbeta en akut situation, eller en längre kontakt för att arbeta med något som man upplever begränsar en i sitt liv och i sin utveckling. Ibland är det för att få förståelse och stöd inför ett viktigt beslut. Det kan också handla om att bli mer medveten om sina egna resurser.

En del kommer för psykoterapi för att de vill utforska sitt inre och förstå sig själva bättre, för sin personliga utveckling.

En del kommer för att de vill utvecklas i sitt professionella liv, att till exempel bli bättre som chef eller i sitt arbete, och i sina relationer med andra.

Varje människa är unik. Frågor, tankar och upplevelser hen bär på formar den nuvarande existentiella tillvaron.