Psykoterapi

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut. Det i kombination med studier och kliniska erfarenheter i integral psykologi (med inriktning på österländsk och västerländsk psykologi), kroppsorienterad psykologi och psykoterapi, meditation samt rolfing influerar mig i mitt arbete.

Jag erbjuder

 • Psykoterapi, både korttids- och längre psykoterapi
 • Psykologsamtal, Stödjande samtal, Konsultation
 • Kroppsinriktad psykoterapi
 • Traumabearbetning, även med kroppsinriktade tekniker
 • Mindfulness konsultation
 • Handledning individuellt eller i grupp
 • Föreläsningar 

Jag arbetar kontinuerligt med olika slags mänskliga tillstånd. Exempel är

 • Personlig utveckling och existentiellt utforskande
 • Livskriser
 • Psykosomatiska problem
 • Trauma och kristillstånd samt posttraumatiska stress symptom
 • Relationssvårigheter
 • Hörselrelaterade problem      
 • Olika slags ångest och stress
 • Nedstämdhet, depression
 • Identitet, självkänsla och självförtroende